Kancelaria Notarialna Dominik Piotrowski i Bartosz Walenda

Idź do spisu treści

Menu główne


Witamy

Pragniemy zaprosić Państwa do prowadzonej przez notariuszy Bartosza Walendę i Dominika Piotrowskiego Kancelarii Notarialnej w
Warszawie przy ul. Nowolipki 27 B lokal 3.
Jako osoby zaufania publicznego zostaliśmy powołani do dokonywania czynności, którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę notarialną. Sporządzane przez nas dokumenty mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych naszym obowiązkiem jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których działania te mogą powodować skutki prawne. Jednym z najistotniejszych aspektów naszej pracy jest udzielanie stronom wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych (zarówno planowanych jaki i w trakcie ich dokonywania), które to informacje udzielane są nieodpłatnie. Stojąc na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego jesteśmy zobowiązani odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
W związku z charakterem czynności, do których dokonywania zostaliśmy powołani jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których posiedliśmy wiedzę ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług naszej kancelarii zapraszamy na spotkanie w lokalu kancelarii celem omówienia szczegółów planowanej czynności bądź prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy, lub za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce kontakt.
Pragniemy Państwa Poinformować, że nasi pracownicy udzielają informacji także w języku angielskim.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego