demo-attachment-69-circle
Czynności Notarialne
Pełnomocnictwo notarialne

Udzielenie pełnomocnictwa notarialnego jest koniecznością w tych sytuacjach, w których osoba zainteresowana nie może stawić się w celu dokonania czynności prawnej, np. przy sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna

Umowę przedwstępną stosuje się wtedy, gdy ostateczny termin podpisania docelowej umowy jest odsunięty w czasie. Dokument ten stwarza więc zobowiązanie do zawarcia takiej umowy w przyszłości, na określonych warunkach. 

Sprzedaż nieruchomości

Sporządzenie aktu notarialnego to niezbędny krok, gdy przedmiot sprzedaż stanowi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rolą aktu notarialnego jest m.in. sprecyzowanie przedmiotu umowy.

Darowizna

Przedmiotem darowizny może być wszystko. W przypadku oświadczenia darczyńcy o dokonaniu darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, wymaga się sporządzenia aktu notarialnego.. 

Testament

Spadkodawca może sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Nie jest to obowiązkowe (z wyjątkiem testamentów z tzw. zapisem windykacyjnym), jednak praktykowane ze względów bezpieczeństwa.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to dokument, który został objęty bezwzględnym wymogiem zawarcia w formie aktu notarialnego. Koszty związane z tą czynnością są ponoszone po połowie – czyli zarówno przez nabywcę, jak i dewelopera.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Spadek może zostać przyjęty lub odrzucony przez spadkobiercę. Aby odrzucić spadek, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem i sporządzenie go w formie aktu notarialnego

Umowa majątkowa małżeńska

Do najczęściej zawieranych małżeńskich umów majątkowych należy intercyza. Niezależnie od celu umowy, musi zostać spisana przed notariuszem w obecności obojga małżonków lub osób zamierzających wstąpić w związek małżeński.

 
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu

Wolska 84/86/lok. 217,

01-141 Warszawa

Telefon: +48 505 828 111

Email: biuro@notariuszewola.pl

  • Autobus Autobus: 105, 136, 186, 414, 523   Kolej Kolej: R3, S1, S3   Metro Metro: M2   Tramwaj Tramwaj: 10, 13, 26, 27