demo-attachment-69-circle
Opłaty notarialne

Numer rachunku bankowego:
28 1090 1056 0000 0001 4913 2482

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego maksymalne kwoty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu objętego dokonywaną czynnością notarialną.

Od wynagrodzenia notariusza, zwanego taksą notarialną, naliczany jest podatek VAT.

Notariusz również oblicza i pobiera związane z dokonywaną czynnością notarialną następujące podatki:
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek od spadków i darowizn.

Ponadto notariusz zobowiązany jest do pobierania opłat sądowych, w przypadku, gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (jak również o założenie księgi wieczystej).

 
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu

Wolska 84/86/lok. 217,

01-141 Warszawa

Telefon: +48 505 828 111

Email: biuro@notariuszewola.pl

  • Autobus Autobus: 105, 136, 186, 414, 523   Kolej Kolej: R3, S1, S3   Metro Metro: M2   Tramwaj Tramwaj: 10, 13, 26, 27